COVID-19 Volunteering Experience in Vietnam

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5195/ijms.2021.703

Keywords:

COVID-19, Medicel Student, volunteering

Metrics

Metrics Loading ...

References

Ministry of Health (Vietnam). Thủ tướng: Không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng ở Đà Nẵng và các địa phương khác. Available from: https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/TW6LTp1ZtwaN/content/thu-tuong-khong-e-dich-benh-bung-phat-lan-rong-o-a-nang-va-cac-ia-phuong-khac?inheritRedirect=false/ . Date acessed: Aug 12, 2020. In Vietnamese

Nguyen Tran Minh, D., Pham Huy, T., Nguyen Hoang, D., & Quach Thieu , M. (2020). COVID-19: Experience from Vietnam Medical Students. International Journal of Medical Students, 8(1), 62-63.

Ministry of Health (Vietnam). Bộ Y tế huy động 800 sinh viên Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng và Trường Quân sự Quân khu 5 chống dịch tại Đà Nẵng. Available from: https://moh.gov.vn/tin-lien-quan/-/asset_publisher/vjYyM7O9aWnX/content/bo-y-te-huy-ong-800-sinh-vien-ai-hoc-ky-thuat-y-duoc-a-nang-va-truong-quan-su-quan-khu-5-chong-dich-tai-a-nang/. Date acessed: Aug 15, 2020. In Vietnamese

Botello-Hernández, E., Garcia-Espinosa, P., Ruiz-Padilla , J. P., Torres-Hernández, G., & Fernandez-Garza , L. E. (2021). Medical Students’ Perception Towards the COVID-19 Pandemic in Mexico: Distance Learning, Assisting Hospitals, and Vaccination. International Journal of Medical Students, 9(1), 33-36.

Aderounmu, B., & Odedara, A. (2021). Clinical Volunteering through the Pandemic: An Experience from Final Year Medical Students in Nigeria . International Journal of Medical Students, 9(1), 66-67.

Ministry of Health (Vietnam). Bluezone - Contact detection, protect yourself, protect the community against COVID-19. Available from: https://bluezone.gov.vn/ . Date acessed: Aug 20, 2020. In Vietnamese

Published

2021-07-08

How to Cite

Lan, T. T., Khanh, V. T., & Minh Duc, N. T. (2021). COVID-19 Volunteering Experience in Vietnam . International Journal of Medical Students, 9(3), 235–236. https://doi.org/10.5195/ijms.2021.703

Issue

Section

Experience

Categories